Wolontariat z dziećmi w Wiśle - TBRI® po raz drugi!

6 maja 2019

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Fundacja ING Dzieciom zapraszają na wolontariat studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych. Oferujemy szkolenie, a następnie udział w obozie w Wiśle, na którym pracując bezpośrednio z dziećmi, wolontariusze będą uczyć się metody TBRI®. Metoda ta pomaga dzieciom po trudnych przeżyciach, budować zdrowe relacje.

CZYM JEST TBRI®?
Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji, opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

W lipcu w obozie terapeutycznym weźmie udział 15 dzieci, które wychowują się w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka wraz z ich rodzicami zastępczymi. Dzieci te przed umieszczeniem doznały wielu krzywd, przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej, były jej ofiarą lub świadkiem. Część z nich doświadczyła głodu, czy była narażona na innego typu zaniedbania. Niektóre z nich mają diagnozę z zakresu FASD – płodowy zespół alkoholowy. Zazwyczaj trudno adaptują się w nowym środowisku, zachowują się używając starych strategii, które umożliwiały im przetrwanie.

Link do wywiadu z Edytą Wojtasińską, jedną z organizatorek turnusu TBRI® w 2018 roku: LINK

KOGO SZUKAMY?

 • Studentów, studentek co najmniej 2. roku lub absolwentów, absolwentek psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub pokrewnych kierunków;
 • Osób, które lubią dzieci, są sprawne fizycznie, cierpliwe, i empatyczne;
 • Osób odpowiedzialnych, na które można liczyć, które są otwarte i gotowe na nawiązanie z dziećmi i ich zastępczymi rodzicami relacji opartej o przyjaźń i wzajemny szacunek;
 • Osób, które bezpłatnie podarują dzieciom i ich opiekunom kilkanaście dni wakacji.

DLACZEGO WARTO?

 • Weźmiesz udział w obozie terapeutycznym w oparciu o metodę opracowaną w Karyn Purvis Insitute of Child Development przy wydziale psychologii the Texas Christian University;
 • Poznasz tę metodę jako jedna z pierwszych osób w Polsce;
 • Przekonasz się, jak skutecznie można pokonywać trudne zachowania dzieci;
 • Spędzisz kilka dni w górach jako przyjaciel jednego, konkretnego dziecka;
 • Na czas obozu staniesz się członkiem zespołu pracującego z dziećmi z trudnych miejsc.
CO OFERUJEMY?
 • Udział w bezpłatnym szkoleniu z metody TBRI w dniach 25-26 maja w Wiśle;
 • Podniesienie kompetencji do pracy z dziećmi;
 • Bezpłatny udział w obozie w Wiśle w terminie 7-16 lipca;
 • Zwrot kosztów dojazdu na obóz;
 • Porozumienie wolontariackie (w tym ubezpieczenie NNW);
 • Udział w grupie rozwojowej razem ze „swoim” dzieckiem - dzieckiem, które wolontariusz ma pod opieką na czas obozu;
 • Spędzenie czasu „wolnego” ze „swoim" dzieckiem  i jego rodzicami (wycieczki, gry i zabawy);
 • Certyfikat wolontariusza  TBRI®.
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Jeśli jesteś zainteresowany/a i chcesz w już w tym roku pomóc dzieciom, do 15 maja wyślij zapytanie do Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej na adres: oboztbri@gmail.com.W odpowiedzi otrzymasz ankietę zgłoszeniową. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 795-959-717.
 
ORGANIZATOR:
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej to pozarządowa organizacja parasolowa, która działa od 2004 roku. Skupia lokalne stowarzyszenia, założone przez rodziców zastępczych, ale także większe organizacje działające w skali ogólnopolskiej. W chwili obecnej Koalicja liczy 20 organizacji członkowskich. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizuje działania rzecznicze i badawcze w zakresie pieczy zastępczej, prowadzi Zespół Trenerów Koalicji, który szkoli rodziców zastępczych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli, pracowników systemu wsparcia dziecka i rodziny. Szkolenia te ogniskują się wokół pracy z dziećmi z doświadczeniem traumy, zaburzeniami więzi, wypalenia zawodowego rodziców zastępczych oraz innych osób wspierających dziecko i rodzinę. Od 2013 roku Koalicja organizuje corocznie Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Jest członkiem międzynarodowej organizacji parasolowej Eurochild.